Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 

 

 
Pomembnejše povezave

Pomembnejše povezave, ki so povezane z našim delom in vam bodo olajšale pridobiti informacije pri vaši dejavnosti.
 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 

Inšpektorat RS za delo
 
Ministrstvo za zdravje
 

Urad RS za kemikalije
 
Zdravstveni inšpektorat RS
 

Uprava RS za varstvo pred sevanji
 
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si