Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 

 

 
Dejavnosti

Svojo dejavnost izvajamo na področjih varnosti in zdravja pri delu, varnosti pri delu v gradbeništvu, varstvu pred požarom in varnem delu s kemikalijami.
 
  Varnost pri delu
Podjetje MAGOSS-VARSTVO d.o.o. ima dovoljenje za delo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, št.: 10200-2/2014/6 z dne 15.04.2014.
 
  Varnost pri delu v gradbeništvu
Na področju varnega dela v gradbeništvu izvajamo naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta (K1) in v fazi izvajanja projekta (K2), ki sledijo iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
 
  Varstvo pred požarom
Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.
 
  Varno delo s kemikalijami
Na področju ravnanja s kemikalijami izvajamo naloge odgovorne osebe – svetovalca za kemikalije, ki sledijo iz predpisov o kemikalijah.
 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si