Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 
Varno delo s kemikalijami

Na področju ravnanja s kemikalijami izvajamo naloge odgovorne osebe – svetovalca za kemikalije, ki sledijo iz predpisov o kemikalijah in sicer:

 • priprava prijave Uradu za kemikalije za vpis v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami;
 • izdelava navodil za varno delo s kemikalijami in ukrepi prve pomoči ob nezgodah;
 • nadzor in svetovanje nad ustreznim skladiščenjem kemikalij;
 • nadzor nad pravilnim zbiranjem, skladiščenjem in odstranjevanjem nevarnih odpadkov (ostankov in embalaže ) v skladu s predpisi s področja odstranjevanja odpadkov;
 • nadzor nad vzdrževanjem sanitarno tehničnih pogojev, ki se nanašajo samo na kemikalije, v skladu s predpisi;
 • sporočanje podatkov Uradu za kemikalije za vsako novo snov iz seznama EINECS, ki se v Republiki Sloveniji še ni proizvajala ali dajala v promet;
 • preverjanje ali so kemikalije ustrezno označene, razvrščene in pakirane, ter o tem pisno obveščanje naročnika;
 • preverjanje varnostnih listov za kemikalije ali so usklajene s slovensko zakonodajo;
  sporočanje Uradu za kemikalije RS o prometu s kemikalijami, ki jih naročnik sam uvaža v skladu s pravilnikom o sporočanju;
 • poučevanje zaposlenih, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami o njihovi uporabi in lastnostih;
 • priprava letnega poročila Uradu za kemikalije o imenih in količinah nevarnih kemikalij za preteklo leto;
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in sicer s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami;
 • sestavljanje odgovorov na odločbe in zapisnike ter vlog za podaljšanje s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami;
 • nadzor nad pretekom rokov inšpekcijskih odločb s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami

 

Dejavnosti:

 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si