Kontaktne informacije
 
  01 568 15 10
  031 655 654
  info@magoss-varstvo.si
  01 568 25 45
  Dunajska cesta 106
 

 

 

 

 
Varnost pri delu v gradbeništvu

Na področju varnega dela v gradbeništvu izvajamo naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta (K1) in v fazi izvajanja projekta (K2), ki sledijo iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in sicer:

 • usklajevanje izvajanja določb iz uredbe
 • izdelava ali zagotavljanje, da se izdela varnostni načrt v skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II;
 • priprava dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).
 • usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
  • o pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
  • o pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
 • usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da:
  • dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena uredbe,
  • ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena uredbe;
 • izdelava ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • zagotavljanje sodelovanja in medsebojnega obveščanja izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče;
 • izdelava varnostnih načrtov za gradbišča.

 

Dejavnosti:

 
 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o. | Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 15 10 ali 01 568 15 11 | Faks: 01 568 25 45 | Mobilni telefon: 031 655 654 | E-pošta: info@magoss-varstvo.si